DOEL

Het creëren van een smart participatie hub voor het optimaal gebruik van de synergie tussen humane - en artificiële intelligentie ter ondersteuning van beleidsvorming. Hierdoor wordt een effectievere "open beleidsvorming" mogelijk, door het aantal betrokkenen te vergroten, het gebruik van de nieuwste analytische technieken en een flexibele en een iteratieve aanpak bij het bouwen van nieuwe creatieve oplossingen

Vision

De mogelijkheid openen tot e-Democratie een directe vorm van democratie waarin de participatie van de burgers via het internet een centrale rol speelt.

 

Mogelijke ondersteuning aan platforms zoals MOOD

Supporting organisations

Supporting institutes